Connect2Success
Image default
Auto’s en Motoren

Wat is voor jou de meest optimale brommerverzekering?

Wanneer je met je brommer op de Nederlandse wegen wil kunnen rijden is het verplicht om een brommerverzekering af te sluiten. Dit geldt overigens niet alleen voor brommers, maar wel voor alle gemotoriseerde voertuigen. Je moet zo’n verzekering dus ook afsluiten voor een scooter en voor een motor. Wanneer je voor het eerst een verzekering voor bijvoorbeeld een motor gaat afsluiten zal je kunnen vaststellen dat er toch best wel wat zaken zijn waar je rekening mee zal willen houden. Wil je graag kunnen achterhalen wat deze zaken nu precies zijn? Dat is mogelijk hier op deze pagina!

De WA brommerverzekering, de voordeligste optie 

Het eerste type brommerverzekering waar je voor kan kiezen is de zogenaamde WA-verzekering. Het gaat hierbij om de minst uitgebreide verzekering. Voor deze optie geldt dan ook dat ze enkel en alleen een dekking biedt voor schade die je met jouw brommer aanbrengt aan iemand anders. Dat lijkt op het eerste zicht misschien niet heel erg interessant. Toch zijn er wel degelijk enkele mooie voordelen verbonden aan de keuze voor deze verzekering voor je brommer, namelijk:

  1. Je voldoet aan de wettelijke verplichting voor het verzekeren van je brommer; 

  2. Het is mogelijk om je brommer te verzekeren tegen een voordelige prijs; 

Voor heel wat mensen is de keuze voor deze brommerverzekering eigenlijk zelfs de enige echte juiste keuze. Dit is niet alleen zo voor mensen die over een beperkt budget beschikken. Ook zij die bijvoorbeeld hebben gekozen voor het kopen van een oudere, tweedehandse brommer kunnen bij voorkeur kiezen voor het afsluiten van deze vrij eenvoudige verzekering voor hun brommer. 

De WA+ beperkt casco verzekering, de gulden middenweg 

De tweede mogelijkheid die je kan benutten is de WA+ beperkt casco verzekering voor brommers. Vaak wordt deze zoals het tussenkopje reeds aangeeft aanzien als de gulden middenweg. Dat is het gevolg van het feit dat ze op vlak van premie ergens tussen de WA-verzekering en de volledige cascoverzekering in zit. In ieder geval is ze heel wat betaalbaarder dan de allrisk. Het afsluiten van deze verzekering voor je brommer zorgt ervoor dat er toch bepaalde schadegevallen aan je eigen brommer wel degelijk kunnen worden gedekt. Het gaat in dit geval dan om schade als gevolg van een brand, maar ook als gevolg van bijvoorbeeld diefstal. Deze dekkingen maken ook deze verzekering voor brommers het overwegen vaak meer dan waard. 

De WA+ volledige cascoverzekering, de meest complete optie 

De meest complete en bijgevolg ook meest dure brommerverzekering op de markt is de WA+ volledige cascoverzekering of de zogenaamde allrisk. In de basis bestaat deze verzekering uit alle dekkingen die je eveneens terug kan vinden in de WA+ beperkt casco verzekering. Het spreekt verder voor zich dat ook de WA-verzekering (die dus wettelijk verplicht is) inbegrepen is. Een belangrijke extra is de dekking die ook de eigen schade aan de brommer dekt. Heb jij ervoor gekozen om een zeer dure brommer te kopen en vind je het dan ook vanzelfsprekend dat je deze op de meest optimale wijze laat verzekeren? Dan is het beslist een aanrader om de WA+ volledige cascoverzekering voor brommers op z’n minst te overwegen. In ieder geval ben je op deze manier zeker en vast op de meest optimale wijze gedekt wanneer er zich een schadegeval voordoet. 

De kosten van je brommerverzekering drukken? Dat kan met deze tips!

Voor elke verzekering die je gaat afsluiten geldt uiteraard dat er een bepaalde premie voor dient te worden betaald. De brommerverzekering vormt op dat vlak geen uitzondering. De standaard premie die verschuldigd is kan voor veel potentiële verzekeringnemers een beetje te hoog zijn gelegen. Dat is begrijpelijk, maar hoeft geen blijvend probleem te betekenen. Het is immers mogelijk om op verschillende manieren de premie van deze verzekering te drukken. Benieuwd hoe? Dan moet je zeker even kennismaken met de tips die we hieronder voor je hebben verzameld. 

Tip 1: Sluit niet te snel een brommerverzekering af 

We begrijpen dat mensen het tegenwoordig bijzonder druk hebben. Toch moet het gezegd dat het niet interessant is om zomaar in één, twee, drie een verzekering voor je brommer af te sluiten. Voor menig aantal mensen geldt dat ze er eigenlijk voor kiezen om geen vergelijking uit te voeren en gewoon de verzekering aan te vragen bij hun vaste verzekeraar. Dat is op zich natuurlijk perfect mogelijk, maar er is hier ook een niet onbelangrijk nadeel aan verbonden. Het is immers zo dat je op deze manier geen potentieel voordelige verzekeringspremie kan bemachtigen bij een andere verzekeraar. Dit is nochtans iets waar je eigenlijk wel degelijk op zal willen kunnen rekenen. 

Tip 2: Let op voor overbodige dekkingen bij je brommerverzekering 

Buiten de standaard brommerverzekeringen die er bestaan op de markt is het zo dat er ook nog sprake is van verschillende extra dekkingen. We gaan zeker niet zeggen dat deze extra dekkingen afsluiten niet interessant kan zijn. Dat kan namelijk wel degelijk zo zijn. Van belang is echter vooral om er rekening mee te houden dat deze dekkingen vooral interessant zijn voor mensen die vaak gebruikmaken van hun brommer. Wanneer je eerder sporadisch de brommer uit de garage haalt is dat dan ook veel minder het geval. Stel jezelf dan ook omwille van deze reden altijd de vraag of jij al dan niet echt gebaat zou kunnen zijn bij het afsluiten van deze dekkingen. Het spreekt immers voor zich dat ze stuk voor stuk een bepaalde invloed hebben op de verzekeringspremie.

Tip 3: Is er sprake van een eigen risico of niet?

Geldt er voor je brommerverzekering een eigen risico of niet? Dat is een belangrijke vraag die niet zelden wordt gesteld. In eerste instantie kan er worden vastgesteld dat verzekeringnemers het belangrijk vinden om te kunnen rekenen op een zo laag mogelijk eigen risico. Dat is natuurlijk begrijpelijk, maar anderzijds is het zo dat dit eigen risico wel degelijk een nuttige bijdrage kan leveren aan je financiële situatie. Hoe dan precies? Zeer eenvoudig, namelijk doordat ze het mogelijk maakt om de periodieke verzekeringspremie te kunnen drukken. Door het eigen risico bij je brommerverzekering wat te verhogen is het dan ook mogelijk om de premie te verlagen.