Connect2Success
Image default
Bedrijven

Berekening belasting over inkomen uit vermogen over 2021

In Nederland is het altijd al zo geweest: je betaalt belasting over het inkomen uit jouw vermogen. De zogenaamde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dit vormt tevens de waarde van al jouw bezittingen minus de schulden en jouw heffingsvrij vermogen. De Belastingdienst belast daarbij niet de werkelijke opbrengst, maar een fictief rendement over de waarde van de grondslag sparen en beleggen.

In 2021 drie schijven in box 3

In 2021 zijn er 3 schijven voor het berekenen van dit zogezegde fictief rendement. Over het berekende fictieve rendement betaal je dan 31% inkomstenbelasting. De Belastingdienst gaat ervan uit dat je meer rendement op jouw vermogen behaalt naarmate je meer vermogen hebt. Daarnaast gaan ze ervanuit dat je bij een hoger vermogen meer belegt dan spaart. Hierbij onderscheiden we twee rendementsklassen. Bij iedere volgende schijf gebruiken wij daarom een hoger percentage om het fictief rendement over uw vermogen te berekenen.

Vermogensopbouw 2021

Je hoeft in 2021 tot 50.000 euro geen belasting te betalen over de bezittingen in box 3. Het nominale rendement over de eerste 50.000 euro boven de heffingskorting bedraagt ​​gemiddeld 1,898%. Dit is schijf 1, in deze periode heeft 67% van het vermogen een rendement van 0,03% en de overige 33% een rendement van 5,69%. Schijf 2 is van toepassing op vermogen na aftrek van belastingvrij vermogen, van 50.000 euro tot 950.000 euro. De Algemene Administratie Belastingen en Douane gaat ervan uit dat hoe hoger het vermogen, hoe hoger het rendement dat u krijgt. Daarom heeft elke schijf een hoger nominaal retourpercentage. Het nominale rendement voor schijf 2 was gemiddeld 4,501%. Het rendement van 0,03% wordt berekend op basis van 21% van het kapitaal in Schijf 2. Het rendement voor de overige 79% is 5,69%. Het rendement van 5,69% wordt berekend op basis van een vermogen van meer dan 950.000 euro (CD 3). Voor het berekende virtuele rendement betaalt u 31% inkomstenbelasting.

Wijzigingen van 2022

Vanaf 2022 gaat deze regel op de schop en kan er tot € 440.000,- heffingsvrij gespaard worden. Houd hierbij wel rekening dat er zwaardere regels gelden voor beleggers. Er wordt namelijk bekeken waar de belastingplichtige zijn of haar geld in heeft gestoken en op basis daarvan wordt de hoogte van de belasting bepaald.

https://www.scildon.nl/