Connect2Success
Image default
Dienstverlening

Veilig de weg op door de arbodienst

Vrijwel elke instelling die zich bemoeid met de werkgevers en werknemers heeft het recht om zich een arbodienst te kunnen noemen. Het is niet zo dat iedereen een gecertificeerde arbodienst hoeft te zijn om deze taak op zich te nemen. De arbodienst is namelijk wel een professionele organisatie die bedrijven kan ondersteunen bij preventie, ziekteverzuim en re-integratie. Binnen de arbodiensten werken er mensen met allemaal verschillende functies. Zo heb je de bedrijfsartsen, veiligheidsdeskundigen en organisatiedeskundigen. Elk heeft zijn eigen taken en prioriteiten waar ze op letten. De ene let specifiek op de veiligheid en de ander wordt pas weer ingeschakeld als er zich een bedrijfsongeval heeft voorgedaan. Echter heeft een arbodienst wel vier wettelijk verplichte taken. Ze moeten zieke werknemers begeleiden om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Er moet getoetst worden of de risico-inventarissen en evaluaties in orde zijn. Daarnaast moet er een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek worden uitgevoerd. Teven moeten de aanstellingskeuringen worden uitgevoerd door een arbodienst. Deze dienst is trouwens niet te vergelijken met een assessment bureau. Deze bureaus testen de potentiële werknemers tijdens een sollicitatieprocedure en letten niet op de wetgeving binnen het bedrijf. Er wordt meer gekeken naar wat een persoon kan en wat de kwaliteiten zijn. Een arbodienst kan naast al deze functionaliteiten nog adviezen verstrekken, voorlichting geven, verzorgen van trainingen op het gebied van preventie, ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie. Tot slot helpen ze bij het medisch keuren voor rijbewijzen. Als mensen een bepaalde leeftijd hebben behaald dienen ze opnieuw gekeurd te worden om aan te tonen dat ze het rijbewijs mogen behouden. Onveilige situaties op de weg worden hiermee voorkomen. Het gebeurt nog wel eens regelmatig dat er ongelukken gebeuren op de weg met mensen waarbij het zicht niet meer optimaal was door ouderdom. Hierom vindt er bij oudere mensen een keuring plaats om te kijken of ze nog wel geschikt zijn om in de auto te mogen stappen.

https://loopbaannederland.nl/