Connect2Success
Image default
Hobby en vrije tijd

Aandacht is belangrijk voor kinderen

De basisschool is niet alleen de plek waar kinderen les krijgen. Het is een plek waar zij acht jaar van hun leven spenderen en het speelt dus een cruciale rol in hun opvoeding. De hersenen en het lichaam van kinderen zijn volop in ontwikkeling dus wie zij zijn op de basisschool en hoe zij behandeld worden is cruciaal voor hun latere plek in deze samenleving. De rol van de basisschool en de bijbehorende naschoolse opvang zijn dus erg belangrijk. Vaak wordt dit onderschat bij ouders bij het kiezen van een basisschool. Het is belangrijk om te kijken naar leraren en de normen en waarden die een school hanteert. In dit artikel ga ik tips geven aan de basisschool en naschoolse opvang hoe zij er voor kunnen zorgen dat kinderen zich goed ontwikkelen.

Persoonlijke aandacht
Ieder kind is anders en je moet met ieder kind dus anders omgang. Sommige vragen alle aandacht en andere lijken het niet nodig te hebben. Het is belangrijk om iedereen een gelijkwaardige hoeveelheid aandacht te geven. Het is voor kinderen belangrijk dat zij zich geliefd en gewild voelen door mensen die zij zien als belangrijk. Kinderen hechten veel waarde aan wat de leraar zegt. Zij gaan leraren zelfs als een soort ouders zien in de loop van de tijd. De leraar moet ook goed met kinderen om kunnen gaan. 

Zorg voor speel mogelijkheden
Kinderen hebben veel energie. Dit heeft allemaal te maken met het ontdekken van de wereld en het kind zijn in het algemeen. Je moet ervoor zorgen dat kinderen dus veel speel mogelijkheden hebben. Het is altijd goed om het speelplein te voorzien van houten buitenspeelgoed zoals bijvoorbeeld een zandbak hout. Als het mogelijk is leg dan ook een speelveldje aan waar kinderen kunnen spelen. Dit zorgt ervoor dat zij veel meer mogelijkheden hebben en diverse spellen kunnen spelen. Het spelen met andere kinderen zorgt voor belangrijke sociale aspecten die belangrijk zijn in de opvoeding

https://www.buitenspeelgoed.nl