Connect2Success
Image default
Marketing

Herschrijven zinnen

Wettelijke voorwaarden of regelingen zijn documenten die afspraken tussen u en elkaar bevatten. Bijvoorbeeld aankoop, verzekering, huishuur of dienstverband.

Onze visie?
De afspraken die je met elkaar hebt gemaakt, moet je duidelijk opschrijven. Zo weten beide partijen wat ze bedoelen. Dit is het uitgangspunt bij het schrijven van de wettekst. We bekijken de wettekst vanuit het oogpunt van de lezer. Wat moet hij weten? Wat begrijpt hij? Pas daarna: wat wil de auteur zeggen?

 

Bovendien moet de wettekst zijn doel bereiken: de lezer moet zich aan de afspraak houden. Op overtuigende toon vinden wij dit niet nodig. in tegenstelling tot.

Deze methode?
Bij het schrijven van de juridische tekst werken wij nauw samen met uw advocaat. Meestal in intensieve review meetings. Want het vertalen van juridische taal naar een gemeenschappelijke taal is een precieze taak. Want de tekst moet in de wet nog eenvoudig zijn. Is er geen eenvoudig alternatief voor bepaalde jargons? Of is er een dwingende wettelijke clausule of paragraaf? We negeren het, maar we leggen het ook uit in duidelijke taal. We hebben ook gekeken naar de inhoud: is alles relevant en nodig? Wat zijn de risico’s als we bepaalde afspraken over bijzondere omstandigheden niet vermelden? We bestuderen hoe we de inhoud op verschillende manieren kunnen vereenvoudigen. Soms gaat dit verder dan taal. Dit doen wij samen met uw advocaat.

Resultaat?
We schreven een juridische tekst…

Bevat alleen informatie die relevant is voor de lezer. Dit vereist lef.
Lezergerichte inhoudsvolgorde.
We maken de structuur duidelijk zichtbaar. Tekst met alinea’s, koppen (kernzinnen), nummering en inspringing. Zorg ervoor dat de tekst de beste zoekvriendelijkheid heeft.
Wij vertalen complexe talen naar eenvoudige talen.
Dit is begrijpelijk en juridisch onberispelijk. Werk altijd samen met uw advocaat.

 

 

 

herschrijven zinnen

https://www.dergatsjev.be/