Connect2Success
Image default
Zakelijk

Op een verantwoorde manier re-integreren door middel van arbeidsdeskundig onderzoek

Iedereen die werkt, zal wel eens te maken hebben gehad met lastige periodes, waarin je je huidige baan niet helemaal meer ziet zitten óf momenten dat je ziek bent. Er staat dan al meer dan genoeg druk op de werknemer als individueel en er wordt verwacht dat hij of zij op een juiste manier omgaat met dit soort situaties.

Maar wat nou als de werknemer langdurig uitvalt? Denk bijvoorbeeld aan een heftige burn-out, of misschien lichamelijke klachten waardoor de functie niet meer uitgevoerd kan worden. Dit soort gebeurtenissen zijn ook voor werkgevers enorm moeilijk. Je doet er als werkgever dan verstandig aan om een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren.

Wat houdt een arbeidsdeskundig onderzoek in?

Bij langdurig uitvallen of verzuim van de werknemer, zijn zowel de werkgever als de werknemer in kwestie gezamenlijk verantwoordelijk voor de re-integratie. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet een werkgever een aantal stappen doorlopen wanneer een werknemer ziek is. Zo moet deze binnen één week na ziekmelding gemeld worden bij de arbodienst of bedrijfarts en moet deze na 42 weken worden gemeld bij het UWV. Veelal zal een bedrijfsarts in dit proces aanraden om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te voeren.

De arbeidsdeskundige voert vervolgens een onderzoek uit om vast te leggen op welke manier de werknemer het best kan re-integreren; het arbeidsdeskundig onderzoek. Is het überhaupt nog wel mogelijk dat de werknemer terugkeert binnen zijn huidige functie? Of blijkt een andere functie meer gepast?

De stappen die doorlopen worden

Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek worden er een aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt er natuurlijk vastgelegd wat de problemen van de werknemer zijn. Er wordt meteen gekeken naar de vereisten voor de huidige functie van de werknemer en welke inspanningen hij of zij moet doen om deze te kunnen vervullen. Ook de bedrijfsarts komt bij deze stap kijken om te toetsen hoe heftig de belasting is die er op de werknemer wordt geplaatst bij het uitvoeren van de functie. 

Vervolgens worden er gesprekken met de werkgever en werknemer gevoerd om de stand van zaken in kaart te brengen. Op deze manier kan er een beeld  geschetst worden voor de toekomst van de werknemer. Met behulp van het Mobiliteitscentrum kan er voor de werknemer snel een nieuwe functie gevonden worden wanneer dit nodig blijkt te zijn en wordt het arbeidsdeskundig onderzoek afgerond.