Connect2Success
Image default
Zakelijk

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Werknemers kunnen op ieder moment onverwachts uitvallen. En wat moet je als werkgevers in dat soort situaties? Je bent wettelijk verplicht om er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat je werknemer weer terug kan keren op de werkvloer. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan.

Ziektes, blessures, burn-outs en andere gezondheidsklachten kunnen op ieder moment optreden. Voor sommigen betekent dit dat zijn hun baan niet meer kunnen uitvoeren. Als werkgever moet je er plotseling voor zorgen dat de functie van de uitgevallen werknemer vervuld wordt en als werknemer kan je te maken krijgen met een groot salaris terugval. 

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan zowel de werkgever als de werknemer helpen bij het proces van re-integreren. Dit is een onderzoek dat vaak door een arbeidsdeskundige die ervoor zorgt dat de huidige situatie onderzocht wordt en de werknemer de kans krijgt om weer aan het werk te gaan.

Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd wanneer er binnen een bedrijf sprake is van een verzuimende werknemer. Een lastige situatie dus, die het best beoordeeld kan worden door een specialist: een arbeidsdeskundige. Het doel? De werknemer een kans bieden om te werken, zelfs met de omstandigheden waar hij/zij zich in bevindt.

Heeft de werknemer bijvoorbeeld een zeer lichamelijk intensieve baan maar heeft hij/zij een blessure opgelopen? Dan kan het zo zijn dat er een andere baan gezocht moet worden die wat minder lichamelijke inspanning vereist.

De verschillende stappen die doorlopen worden

Het arbeidsdeskundig onderzoek doorloopt een aantal stappen. Allereerst worden er gesprekken met de werknemer en werkgever gevoerd om de situatie vast te leggen. Er wordt gekeken naar de handelingen die werknemer nog wél uit kan voeren en welke niet meer mogelijk zijn. Op basis daarvan kan er bepaald worden of de huidige functie behouden kan worden, óf dat de werknemer een andere baan nodig heeft.

Vervolgens wordt het Mobiliteitscentrum erbij betrokken om snel nieuwe, passende functies voor de werknemer te vinden indien dit nodig blijkt te zijn. Wanneer er vaststaat dat de werknemer weer aan het werk kan, wordt het arbeidsdeskundig onderzoek afgerond.