Connect2Success
Image default
Rechten

Familie recht in Nederland

In Nederland heeft iedereen recht op het familie recht. Het is iets waar we allemaal gebruik van maken. Het recht houdt zich bezig met huwelijk, scheiding, afstamming en de geboortes van iedere burger van Nederland. Hiernaast houdt het zich ook bezig met de bevoegdheden van personen en met familiebetrekkingen. Veel mensen denken dat het erfrecht hier ook toe behoort, maar dat is niet het geval.

Het familie- en personenrecht in Nederland is opgenomen in het Nederlandse burgerlijk wetboek. Het speel een belangrijke rol in internationale verdragen in zake van de rechten van het kind. De aller belangrijkste onderdelen in het personen- en familierecht staan ook vermeld in de regels en wetten van de Europese unie. Ook hierin staan de regels en wetten van ieder mens 

Er zijn heel veel onderdelen die vallen onder het familie recht. Naast de eerder genoemde onderdelen vallen ook: adoptie, naamwijziging, ontheffing en ontzegging van het ouderlijk gezag onder het familie recht. Maar ook als je het vaderschap wilt bevestigen en je dus erkenning wilt van het vaderschap valt dit onder het familie recht. Ook de alimentatie die betaald moet worden bij een eventuele scheiding staat vast in het familie recht.

Zoals je misschien wel doorhebt speelt het familierecht een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving, toch is het niet helemaal hetzelfde. De Nederlandse wet veranderd constant. Zoals bij heel veel dingen in het leven wordt er op een gegeven moment gekeken of de wet nog actueel en niet achterhaald is. Het was voor 2009 namelijk nog zo dat er geen gelijkwaardig uitganspunt van ouderschap telde.

Het is niet ongebruikelijk dat je te maken krijgt of hebt met onderdelen van het familierecht. Het is slim om in zo’n geval een advocaat te nemen die hier in gespecialiseerd is. Het hangt er een beetje vanaf waar je vandaan komt. Als je uit Delft komt is het slim om een advocaat Delftte zoeken.

http://ebhlegal.nl/