Connect2Success
Image default
Zakelijk

Hoe een outplacement traject jou kan helpen

Een zieke werknemer is erg vervelend voor zowel de werknemer als de werkgever. Zijn of haar werkzaamheden komen stil te liggen of moeten worden opgepakt door collega’s. Daarnaast is er de zorg voor de zieke werknemer en de vraag hoe en wanneer deze weer aan het werk kan.

Dit uitvallen van een werknemer kan dagen duren, maar ook weken en soms zelfs maanden afhankelijk van de situatie. Blessures, gezondheidsproblemen en andere klachten kunnen ervoor zorgen dat het absoluut niet mogelijk is voor de werknemer om op te komen dagen. Maar wat doe je hieraan als werkgever? Wellicht biedt een outplacement de oplossing!

De inhoud van een outplacement

Een outplacementtraject is een traject van professionele begeleiding die de kans op een nieuwe baan vergroot, het proces versneld en hiermee de duurzame inzetbaarheid vergroot. Doorgaans wordt dit traject uitbesteed aan een extern bedrijf welke hierin gespecialiseerd is.

Het traject begint vaak met een uitgebreid gesprek tussen de werknemer, de arbeidsdeskundige en eventueel met de werkgever. Tijdens dit gesprek wordt er een profiel opgesteld van de werknemer, waarin de wensen, mogelijkheden, achtergrond en beperkingen worden vastgelegd. 

Vervolgens kan er aan de slag worden gegaan met het voeren van coachende gesprekken en het doen van persoonlijkheids- en beroepstesten door de werknemer. Hieruit komt naar voren wat de werknemer voor functies kan uitvoeren en op basis daarvan kan er actief gezocht worden naar nieuwe banen. Ook komt hierbij het geven van trainingen met betrekking tot sollicitatiegesprekken.

De fasen van het traject

Een outplacement bestaat uit twee duidelijke fasen. Fase 1 is de mobiliseringsfase. In deze fase wordt er kennisgemaakt met de medewerker. De achtergrond wordt hier besproken, in een vrijblijvend gesprek, de wensen worden doorgenomen en er wordt een oriëntatie gemaakt voor andere mogelijkheden. In feite wordt er in deze fase een soort plan van aanpak opgesteld om de beste volgende stap te kunnen ondernemen.

Fase 2 heet de bemiddelingsfase. Deze richt zich op het actief uitvoeren van het plan van aanpak dat in fase 1 is opgesteld. Er wordt dan ook gekeken naar de wensen en hoe dit in combinatie met de arbeidsmarkt actief benadert kan worden. Het doel is natuurlijk om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Dit gaat alleen lukken door ervoor te zorgen dat deze zich actief opstelt op de arbeidsmarkt en sollicitatiegesprekken aangaat.

Wil jij gebruik maken van outplacement en hiermee de kans op een nieuwe baan voor jezelf of voor een werknemer te versnellen? Wacht niet lang en kom in contact met een arbeidsdeskundige!