Connect2Success
Image default
Auto’s en Motoren

De taxiverzekering, een vrij complexe verzekering om af te sluiten

Voor taxi’s geldt dat ze zich net als andere bestuurders van een auto eveneens moeten houden aan de wettelijke verplichting die geldt voor het afsluiten van een WA-verzekering. Wanneer het daarbij gaat om een specifieke verzekering voor een taxi wordt er doorgaans in de praktijk naar verwezen als een taxiverzekering. Voor dit type verzekering geldt dat ze niet alleen maar kan worden afgesloten onder de vorm van een WA-verzekering. Je kan bijvoorbeeld ook perfect kiezen voor een WA+ beperkt of zelfs voor een WA+ volledige cascoverzekering. Het afsluiten van een taxiverzekering blijkt in de praktijk evenwel niet altijd even eenvoudig te zijn. Hoe komt dat precies? Wij zochten het voor je uit en vertellen je er graag alles over hier op deze pagina!

Wat is de taxiverzekering?

De taxiverzekering is een verzekering die specifiek wordt afgesloten met als doel om taxi’s te verzekeren wanneer ze de openbare weg opgaan. Het afsluiten van een standaard autoverzekering is hiervoor niet voldoende. Dit omdat deze verzekering doorgaans alleen maar private ritten verzekert. Het spreekt voor zich dat ritten die worden uitgevoerd door taxi’s hier niet onder vallen. Wel geldt voor taxiverzekeringen dat ze net als bij de gewone autoverzekering het geval is kunnen worden afgesloten op drie verschillende manieren. Meer daarover echter in het volgende stukje.

Op welke manieren kan je een taxiverzekering afsluiten?

Voor de taxiverzekering geldt aldus dat ze net als de gewone autoverzekering kan worden afgesloten op drie verschillende manieren. Je moet er als taxibedrijf of als zelfstandige chauffeur in eerste instantie rekening mee houden dat de WA-verzekering is verplicht. Je zal dus met andere woorden moeten blijven zoeken tot je een verzekeraar kan vinden die je deze verzekering voor je taxi’s wenst te verstrekken. Lukt dat niet? Dan mag je dus eigenlijk met je taxi niet op de openbare weg komen.

De WA-verzekering is voor veel taxibedrijven niet voldoende omdat ze alleen maar de schade ten opzichte van derden verzekert. Het spreekt voor zich dat taxi’s heel wat tijd op de baan doorbrengen waardoor ze toch een bepaald risico lopen op schade. Wil jij graag dat ook dergelijke schade aan jouw eigen taxi’s is verzekerd? Dan zal je de keuze moeten maken om een WA+ beperkt cascoverzekering of een WA+ volledige cascoverzekering af te sluiten.

Hoe kan je de premie van een taxiverzekering drukken?

Het feit dat de taxiverzekering door veel verzekeraars wordt beschouwd als een “gevaarlijke” verzekering om aan te bieden zorgt ervoor dat ook de gemiddelde premie van deze verzekering een stuk hoger dan normaal is gelegen. Voor heel wat (beginnende) taxibedrijven of taxichauffeurs is dat natuurlijk een behoorlijke doorn in het oog. Gelukkig hoeft dit in de praktijk nog niet persé zo’n groot probleem te zijn. Waarom niet? Zeer eenvoudig. Er bestaan namelijk ook gelukkig tal van verschillende tips die je kunnen helpen om de premie van je taxiverzekering te verlagen. Benieuwd naar welke tips dit precies zijn? Dan moet je vooral even snel verder lezen!

1.) Let op het vermogen van de taxi die je koopt

Reeds bij de aankoop van een taxi zal je voor een stukje de premie bepalen die je voor je taxiverzekering zal moeten gaan betalen. Dat is het gevolg van het feit dat de verzekeringspremie sterk afhankelijk is van het vermogen waar de taxi over beschikt. Des te hoger het vermogen, des te groter het risico wordt op aanzienlijke (materiële) schade bij een ongeval. Het spreekt voor zich dat een verzekeraar naar aanleiding hiervan altijd een meerwaarde zal toepassen op de verzekeringspremie die moet worden betaald. Wil je dus met andere woorden de periodieke kostprijs van je taxiverzekering zoveel mogelijk binnen de perken zien te houden? Dan hou je maar beter rekening met het vermogen wanneer je een voertuig gaat aanschaffen voor je taxibedrijf.

2.) Welke taxiverzekering heb je echt nodig?

Er wordt in de praktijk door het merendeel van de taxibedrijven voor gekozen om elke taxi die ze willen laten verzekeren te voorzien van een allrisk. Uiteraard is dat logisch, want in eerste instantie lopen deze voertuigen een behoorlijk significant risico op schade. Dit gezegd hebbende is het zo dat dit voor oudere voertuigen vaak helemaal niet meer interessant is. De compensatie waar je op kan rekenen bij een schadegeval weegt dan immers veelal niet meer op tegen de hoge premie die je voor je taxiverzekering moet ophoesten. Omwille van deze reden kan het absoluut geen kwaad om elk jaar even grondig de premies van je verschillende taxiverzekeringen te (her)evalueren.

3.) Kan je eventueel het eigen risico verhogen?

Misschien wel één van de eenvoudigste manieren om de premie van de taxi verzekeren te kunnen drukken is het hanteren van een hoger eigen risico. Standaard proberen heel wat verzekeraars dit eigen risico zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Dit voornamelijk omdat ze natuurlijk niet willen dat hun verzekeringnemers in de financiële problemen terecht zouden komen wanneer blijkt dat ze het eigen risico van een bepaald schadegeval dat zich voordoet niet kunnen betalen. Toch kan dit voor verzekeringnemers eigenlijk niet interessant zijn. Een beperkt eigen risico staat namelijk garant voor een vrij hoge verzekeringspremie. Wil je dit liever niet? Dan spreekt het voor zich dat je mogelijks kan overwegen om het eigen risico voor je taxiverzekering te verhogen.

4.) Kies voor chauffeurs met een net schadeverleden

Deze laatste tip is er één die in de praktijk soms op een beetje onbegrip kan rekenen. Het spreekt namelijk voor zich dat taxibedrijven elke goede bestuurder de kans wil bieden om voor de onderneming in kwestie aan de slag te gaan. Dit gezegd hebbende kan dit het taxibedrijf veel geld kosten wanneer de chauffeur in het verleden betrokken is geraakt bij verschillende ongevallen met verwijtbare schade. Een donker schadeverleden kan in één klap de premie van je taxiverzekering aanzienlijk de hoogte in stuwen. Hoe vervelend het mogelijks dus met andere woorden ook mag zijn, ook het schadeverleden van je chauffeurs is zeker iets om aandacht aan te besteden. Dit bovendien niet in het minst omwille van de mogelijke eigen risico’s die je mogelijks zal moeten betalen wanneer hij of zij wederom verschillende schadegevallen veroorzaakt.